13.9.2014 - Ptýrov (CZ) - ČR championship, CACIL, CACT, V4 Cup

Felicity Esme Silent Enigma

6. místo / position - 346 bodů / points

Zufa Cenva Krylov

DNF

Arad Minui von Dretowitz

DNF

Blue Velvet Duelano

1. místo / position - 365 bodů / points, Czech republic champion 2014, CACT

 

(CZ) Mistrovství ČR v Ptýrově bylo naší další zastávkou letošní sezony. Vzhledem k výkonnosti našeho týmu jsme žádný extra výsledek od barzojů neočekávali a jediný kdo měl šanci uspět, byl Piškot. Tato očekávání se nakonec také i potvrdila.

Organizačně byla akce zvládnuta na vysoké úrovni a tento tým je rozhodně jeden z těch, které by si mohli troufnout na pořádání mistrovství Evropy. Byly připraveny dvě náročné a krásné tratě s jedním sedlištěm. A toto byla jediná drobná slabina na jinak perfektním průběhu samotného závodu. Šlo o to, že ze sedliště se odcházelo dvěma směry k tratím a nevím proč, cedule říkající číslo daného běhu byly sice označeny barevně, stejně jako tratě, ale nelogicky obrácené, tj. blíže k východu na danou trať byla cedule pro trať druhou. Ve druhém kole se již organizátoři poučili a cedule ukazovaly logicky.

Vzhledem k neúčasti polských kolegů, bylo o vítězi rozhodnuto vlastně již před startem, protože fenomén letošní sezony a mistr Evropy – Duscha, nedala nikomu ani nejmenší naději a obě dvě kola doslova prolétla. Takže šlo vlastně jen o další pořadí. Druhé místo obsadila letos začínající Ikoné Di Silent Enigma. Naše Šiš sice v prvním kole neměla proti Dusche šanci, ale i tak předvedla velmi solidní výkon, což následně potvrdila v kole druhém proti Fascinacii. Aradko, díky své rychlosti, nezvládl otočku v prvním kole a setrvačnost ho vynesla zcela mimo trať, a když se otočil, návnada byla již zcela jinde a tak pro něho závod skončil. Žofka měla tradičně perfektní start a střední část, ale konec opět vypustila a tak jí její soupeřka dohnala a předběhla, nicméně bodové hodnocení jí stačilo na postup do druhého kola. Tam bohužel přestala běžet už v první třetině a tak také skončila. Největší radost tak máme z nové hlavní hvězdy týmu Piškota. Tentokrát měl hned tři další soupeře. V prvním kole jeho soupeř vzdal hned na startu a tak musel Piškot celou trať odmakat sám. V kole druhém potvrdil svou výkonnost, a i když to nebylo zcela jednoznačné, svého soupeře bodově porazil a zajistil pro sebe a náš tým jeden mistrovský titul.

Myslím, že mohu konstatovat, že akce proběhla korektně, organizace fungovala, zázemí bylo pěkné, slunečné počasí přálo a nálada byla příjemná, zkrátka nemám žádné významné výhrady a jsem plně spokojen. Děkuji organizátorům za jejich práci a všem účastníkům za příjemně strávený den!

 

(EN) Czech Republic Championship in Ptýrov was our next stop during this season. Given the performance of our team, we were not expected any extra result from borzoi. The only exception was Piškot, he had a change to succeed. These expectations were confirmed on the end of the day. 

Organizationally, the event was managed at a high level and this team is definitely one of those which would dare to organize the European Championship. Two demanding and beautiful tracks and only one paddock were prepared. And this was the only minor weakness in an otherwise smooth progress of the race itself. It was about the fact that there were two ways out from paddock to the tracks and signs saying the sequence of runs were colored the same way as tracks but were placed illogically reversed, ie. closer to the exit to track was sign for the other track. But the organizers have learned from this mistake and placed the signs logically for the second round. 

Due to the absence of Polish colleagues, was actually decided about the winner already before the start of the race itself. Phenomenon of this season and actual European champion – Duscha didn’t gave to others any chance and literally flew through both runs. So it was in fact about the next positions. And though, the second position goes to this year beginner Ikoné Di Silent Enigma. Our Šiš while had no chance against Duscha in the first round, but she showed a very good and brave performance, which subsequently confirmed in the second round against Fascinacia. Aradko, due to his speed, wasn’t able to make a correct turn and the momentum carried him completely off the track, and when he turned, the bait was already elsewhere and so the race was over for him immediately in the first round. Žofka traditionally had a perfect start and the middle part, but in the end she slowed again, so her rival caught up and overtaken her, but the score she received was enough to advance to the second round. There in the second round she stopped running in the first third of the track and though the race was over for also. So, the greatest joy gave us our new main team star - Piškot. He had three other rivals this time. His opponent gave up right at the start in the first round and though Piškot had to work hard whole track alone. He confirmed his performance in the second round, even though it was not entirely clear from the first spot, but he defeated his opponent and ensured for himself and our team a champion title. 

I think I can say that the event was success, the organization worked; facilities were good; sunny weather was nice and the atmosphere was pleasant; I simply do not have any significant objections and I am fully satisfied. Thanks to the organizers for their effort and to all participants for a pleasant day!

 

A jedno video naši Šiš / And one movie of our Šiš

randir © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode